საქართველოს 9 კოლეჯში ცისკოს აკადემიების დაფუძნება

მარტი 20, 2018by

2017 წლის ივნისში, პროექტის ყველა პარტნიორ კოლეჯში, დაფუძნდა სისკოს საერთაშორისო აკადემია. აკადემიების გამართულ ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელნი არიან კოლეჯების სერტიფიცირებული პედაგოგები,...

Read more

IT Essentials ქართულად

მარტი 20, 2018by

მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ინფორმაციის ტექნოლოგიების სპეციალისტების ჩართულობით ითარმნა სისკოს პროგრამა IT Essential-ის სასწავლო კურსი, რომელიც განთავსდა სისკოს საერთაშორისო აკადემიის...

Read more