კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან Сisco-ს მარშრუტიზატორების და კომუტატორების ბაზაზე კომპიუტერული ქსელის ინფრასტრუქტურის დაგეგმვას და ადმინისტრირებას.ასევე განიხილება ქსელში მოქმედი პროტოკოლები, მონიტორინგის მექანიზმები და შეცდომების აღმოჩენა-აღმოფხვრის მექანიზმები. კურსი თეორიულ ნაწილში პრაქტიკულად წარმოადგენილია ნებისმიერი მწარმოებლის მოწყობილობების ფუნქციონირების ტექნოლოგია და პრინციპები.

კურსი შესდგება სამი მოდულისგან:

1. CCNAv7 Intro to Networks (ITN)
2. CCNA v7 Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)
3. CCNA v7 Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA)

რეგისტრაცია

გაირეთ რეგისტრაცია ცისკოს საერთაშორისო პროგრამებზე
  • აირჩიეთ სასურველი პროგრამა, რაშიც გაივლით რეგისტრაცია