საქართველოს 9 კოლეჯში ცისკოს აკადემიების დაფუძნება

By: bullet

2017 წლის ივნისში, პროექტის ყველა პარტნიორ კოლეჯში, დაფუძნდა სისკოს საერთაშორისო აკადემია. აკადემიების გამართულ ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელნი არიან კოლეჯების სერტიფიცირებული პედაგოგები, რომელთაც საშუალება ექნებათ, სასწავლო პროცესი სისკოს აკადემიის ინტერფეისის გამოყენებით  წარმართონ....

სრულად ნახვა

IT Essentials ქართულად

By: bullet

მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ინფორმაციის ტექნოლოგიების სპეციალისტების ჩართულობით ითარმნა სისკოს პროგრამა IT Essential-ის სასწავლო კურსი, რომელიც განთავსდა სისკოს საერთაშორისო აკადემიის პლატფორმაზე (cisco.netacad.net) და ხელმისაწვდომია სისკოს აკადემიაში ჩართული ყველა ინსტრუქტორისა და...

სრულად ნახვა